спеціалізована школа «Тріумф» з поглибленим вивченням іноземних мов
ukr eng мапа сайту Реєстрація Тел.: (044) 599-23-30

Корпоративний кодекс учасників навчально-виховального процесу школи «Тріумф»

]]>Друк]]> E-mail

  
license.jpg
 Школа — освітній заклад, місія якого — створити умови для формування певного рівня знань, умінь, навичок і компетентності учнів та педагогів на основі гуманістичних цінностей.
Школа «Тріумф» — об’єднання вільних і рівноправних особистостей у освітньому та виховному процесі. У «Тріумфі» плекають інтелігентність як здатність жити, не зазіхаючи на життєві принципи інших й, водночас, не зраджуючи себе.
Усі, хто пов’язаний з нашою школою, несуть певну відповідальність один за одного, впливають на інтелектуальний, моральний та емоційний розвиток кожного. У спілкуванні ми осягаємо одвічну людську мудрість: лише доброзичливість, милосердне й шанобливе ставлення до інших відкривають шлях до успіху й визнання.І. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ
Права учнів
Учень має право на:
 1. вільне коректне висловлення власних поглядів і думок; поглядам учня приділяється належна увага у відповідності до віку й зрілості;
 2. вільний доступ до джерел інформації (бібліотека, медіацентр, ЗМІ, знання й досвід вчителя тощо);
 3. свободу думок, совісті й релігії;
 4. навчання в рамках державних освітніх стандартів за типовим навчальним планом або за індивідуальними навчальними планами (у відповідності до медичних показників);
 5. додаткову допомогу вчителя в отриманні знань на спеціальних заняттях;
 6. відпочинок на перервах між уроками;
 7. конфіденційність повідомлення оцінки за відповідь або письмову роботу;
 8. апеляцію з приводу оцінки у випадку незгоди з нею.
Обов’язки учнів
Учень повинен:
 1. слідкувати за своїм мовленням (вживати літературну лексику й уникати сленгу та нецензурних виразів);
 2. з повагою ставитися до будь-кого з учасників навчально-виховного процесу або обслуговуючого персоналу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення або приниження їх честі й гідності;
 3. доброзичливо ставитися до інших учнів школи і не допускати виявів агресії та застосування грубої сили при вирішенні конфліктів;
 4. підтримувати чистоту й порядок в приміщеннях школи, бережливо ставитись до майна, що належить іншим;
 5. дотримуватися культури поведінки в їдальні та виконувати правила гігієни;
 6. приходити до школи до початку занять у чистому та охайному одязі, знімати в роздягальні верхній одяг та перевзуватися у змінне взуття;
 7. виходити за територію школи лише з дозволу куратора.
Правила поведінки на уроках:
 1. учень приходить до школи до початку уроків і готує усе необхідне для навчання приладдя;
 2. учень приносить на заняття усі необхідні підручники, зошити і письмове приладдя;
 3. на уроках учневі слід працювати організовано, зосереджено і дотримуватись правил роботи, встановлених учителем;
 4. на уроках не дозволяється жувати гумку, слухати музику, користуватися мобільним телефоном та іншими речами, не пов’язаними з навчальним процесом;
 5. учень повинен подавати щоденник за першою вимогою вчителя.
Рекомендації до зовнішнього виду учнів:
 1. учні школи повинні приходити на заняття у шкільній формі. Спортивний одяг призначений для занять фізкультурою, на інших уроках він недоречний;
 2. не рекомендується вживати зайву косметику й прикраси. За коштовні речі адміністрація школи відповідальності не несе;
 3. на святкові вечори, концерти учні обирають одяг за рекомендацією батьків та на власний розсуд.
ІІ. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

Права батьків:
Батьки мають право:
 1. на участь у суспільному житті школи (батьківські комітети класів, батьківський клуб тощо);
 2. на ознайомлення з ходом і змістом навчально-виховного процесу, навчальним планом, за яким працює школа, та оцінками успішності своїх дітей;
 3. на регулярні зустрічі з куратором-вихователем дитини та іншими педагогічними працівниками школи (батьківські збори), а також на додаткову зустріч з учителем, якщо батьки вважають, що для цього є підстави;
 4. відвідування загальношкільних заходів;
 5. внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи школи.
Обов’язки батьків:
Батьки зобов’язані:
 1. дотримуватись розкладу роботи школи їх дитиною, не допускаючи пропуску занять без поважних причин;
 2. у випадку пропуску занять дитиною повідомити куратора про причини відсутності й надати документи, що підтверджують ці причини (письмову заяву на ім’я директора школи або довідку від лікаря);
 3. забезпечити дитину всім необхідним для відвідування уроків;
 4. регулярно відвідувати батьківські збори, відвідувати школу за викликом куратора чи адміністрації;
 5. дотримуватись правил внутрішнього розпорядку школи (забирати дитину лише після закінчення уроків, не відволікати вчителя запитаннями під час занять);
 6. забезпечувати умови для позашкільної роботи дитини, підготовки до наступного дня занять та контролювати виконання учнем домашніх завдань;
 7. контролювати виконання дитиною обов’язків учнів;
 8. нести відповідальність за пошкодження дитиною шкільного майна та відшкодовувати матеріальні збитки у повному обсязі;
 9. з повагою ставитися до будь-кого з учасників навчально-виховного процесу або обслуговуючого персоналу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення або приниження їх честі та гідності.
ІІІ. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ УЧИТЕЛЯ І ВИХОВАТЕЛЯ

Права учителя і вихователя:
Учитель має право на:
 1. участь у розробці і застосуванні методик виховання і навчання дітей у відповідності до освітньої програми школи;
 2. вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і підручників;
 3. підвищення кваліфікації;
 4. захист професійної честі й гідності;
 5. захист своїх інтересів самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного із порушенням вчителем норм професійної етики;
 6. конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом;
 7. вимагати від батьків створення нормальних умов для навчання дитини поза школою (робоче місце, режим дня);
 8. вимагати від батьків відвідування батьківських зборів.
Обов’язки учителя і вихователя:
Учитель зобов’язаний:
 1. діяти згідно посадової інструкції вчителя (вихователя, куратора);
 2. поважати право дитини на власну думку і переконання;
 3. оцінювати не особистість дитини, а її дії;
 4. не відпускати дітей з уроку раніше дзвоника без поважної причини;
 5. не відпускати дітей зі школи без спеціальних документів (медична довідка, заява);
 6. своєчасно виставляти оцінки в щоденники учнів і класний журнал;
 7. заздалегідь попереджати батьків про батьківські збори та загальношкільні заходи;
 8. регулярно перевіряти щоденники та контролювати ознайомлення батьків із щоденником.