спеціалізована школа «Тріумф» з поглибленим вивченням іноземних мов
ukr eng мапа сайту Реєстрація Тел.: (044) 599-23-30

Кафедра української мови і літератури та зарубіжної літератури

]]>Друк]]> E-mail

Зарубіжна література
Літературна освіченість була й залишається необхідним атрибутом культурної людини, своєрідним спільним культурним кодом. Отже, зарубіжну літературу ні в якому разі не можна вважати другорядним предметом (що досить поширене у сучасній школі).
Найголовніше завдання вчителя зарубіжної літератури — привернути увагу учнів саме до художніх творів, зробити так, щоб слово письменника залишилося у їхній пам`яті на все життя. У своїй роботі ми намагаємося зламати стереотип, коли знайомство з найвидатнішими літературними надбаннями людства відбувається лише завдяки екранізаціям вічних творів, й виховуємо смак власне до читання. Хочемо також зазначити, що якщо є така можливість, наші учні читають літературні шедеври мовою оригіналу, зокрема російською, англійською тощо.
На уроках зарубіжної літератури учень — активний співтворець, учасник проектної діяльності (дослідницької, творчої тощо). Ми намагаємося уникати формалізму, бездумного засвоєння критичного матеріалу підручника, замість цього стимулюючи учнів висловлювати й доводити власні судження.
Широко використовуються інтерактивні форми роботи, такі як навчальна взаємодія учнів у парах, групах під час пошуку та аналізу інформації, підготовці диспутів, семінарів. Наші вихованці усвідомлюють, наскільки важливо вміти писати рецензії, відгуки, брати інтерв’ю, вести репортажі. Адже взаємини між людьми залежать від рівня і якості їхньої комунікації.
Викладання зарубіжної літератури у «Тріумфі» спрямоване на виховання поваги до духовних здобутків людства, толерантності до інших культур та на розвиток читацької компетентності.

Філологія
Філологічні предмети посідають у школі особливе місце. Головною метою викладання їх є пробудження мовного чуття, навичок критичного мислення, спостережливості, формування цілісних світоглядних уявлень.
Власне мовну грамотність ми розуміємо не тільки як засвоєння орфографічних і пунктуаційних навичок (хоч це є дуже важливим завданням навчання), але й як уміння граматично та стилістично правильно оформлювати свої думки в усній та писемній формі, влучно добирати мовні засоби для викладу думок, правильно будувати речення та логічно їх пов'язувати між собою. Саме тому ми критично використовуємо традиційну методичну спадщину, поруч з цим приділяючи велику увагу новітнім технологіям навчання.
Склалася система нетрадиційних уроків: інтегровані уроки, уроки у формі змагань (лінгвістичні турніри), уроки-інтерв`ю, уроки-репортажі, лінгвістичні дослідження, уроки-презентації, уроки-конференції тощо.
У роботі кафедри широко використовуються мультимедійні засоби навчання та інтернет-ресурси.
Проводиться велика позакласна робота. Це літературні читання, мовні тижні, проектна та навчально-дослідницька діяльність, випуск шкільного літературного альманаху.
Зазначимо, що серед викладацького складу нашої школи є автори підручників.

Кафедра української мови і літератури та світової літератури:
Блажко Марія Богданівна – вчитель української мови та літератури
Касянчук Галина Іванівна – вчитель української літератури та зарубіжної літератури
Аршана Тетяна Якывна - вчитель української мови та літератури