спеціалізована школа «Тріумф» з поглибленим вивченням іноземних мов
ukr eng мапа сайту Реєстрація Тел.: (044) 599-23-30

Кафедра історії

]]>Друк]]> E-mail

Важливою передумовою засвоєння історичних знань є пробудження в учнів інтересу до змісту навчального матеріалу. Саме тому викладачі історії нашої школи, які є авторами підручників, особливу увагу приділяють активним методам навчання, які спрямовують дітей на поглиблене вивчення предмету. Серед таких можна виділити проблемно-пошукові завдання, індивідуальні практикуми, реферати, що націлюють на самостійне вивчення минулого, виступи на семінарських заняттях, «круглі столи» тощо.
Крім того, досить результативно використовуються й такі прийоми активізації роботи, як самостійне формування проблемних питань, аналіз актуальних історичних проблем, постановка і обговорення в рамках теми питань, що хвилюють самих учнів, у вирішенні яких вони найбільш зацікавлені.
Таким чином, викладання історії у нашій школі спрямоване на розвиток критичного мислення учнів, об’єктивності, здатності мислити самостійно та чинити опір будь-яким маніпуляціям.
З метою сприяння розвитку в учнів навичок критичного аналізу започатковано курс «Критичне мислення».
Ми вважаємо, що учнів слід заохочувати до проведення власних досліджень, стимулювати їхню допитливість та ініциативу. Тому вихованці «Тріумфу» беруть участь у дослідницьких проектах АПН України, Олімпіадах з історії, різноманітних конкурсах, конференціях тощо.
Вивчення історії відбувається також через встановлення зв’язків з іншими дисциплінами навчальної програми — літературою, географією, природничими науками. Є велика база електронних посібників.

Кафедра історії:
Клішина Марина Ігорівна - вчитель історії

Сосницька Наталія Олександрівна - вчитель історії 

Падалка Варвара Петрівна – вчитель історії